Sabtu, 7 Oktober 2017

Doa menghilangkan marah

Allahummaghfirlie dzanbie wa adzhib ghaidha qalbie wa ajirnie minassyaithaan.

Artinya:
Ya Allah ampunilah dosaku dan hilangkanlah marah hatiku dan selamatkanlah aku dari syaitan.

Doa makan

Allahuma baarik lanaa fiemaa razaqtanaa wa qinaa adzaabannaar.

Artinya:
Ya Allah berkatilah rezeki yang engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksaan api neraka.

Doa bangun tidur

Alhamdu lillaahilladzie ahyaana ba da maa amaatana wa ilaihin-nusyuur

Artinya:
Puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah mati(tidur) kami dan kepadanya kami kembali.

Alhamdu lillaahilladzie radda alayya ruuhie wa aafaanie fie jasadie.

Artinya:
Puji bagi Allah yang mengembalikan ruh kepadaku dan menyehatkan jasadku.

Doa tidur

Bismikallahumma ahyaa wa amuut.

Artinya:
Dengan nama mu ya Allah, hidupku dan matiku

Allahumma aslamtu nafsii ilaika wa wajjahtu wajhii ilaika wa fawadhtu amrii ilaka wa alja tu zhahrii ilaika raghabatan wa rahbatan ilaika laa malja-a minka illaa ilaika aamantu bikitaabikalladzii anzalta wa nabiyyikal-ladzii arsalta.

Artinya:
Ya Allah , aku menyerahkan diriku kepada engkau dan menghadapkan wajahku kepada engkau, dan menyerahkan urusan ku kepada engkau dan menyandarkan punggunku kepada engkau, dalam senang dan takut kepada engkau, aku beriman pada kitab yang engkau turunkan dan beriman pada nabi yang diutus engkau.

Kunci doa dan adab berdoa

Kunci doa dan adab berdoa

KUNCI DOA

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Berdoa itu adalah ibadat, seluruh ibadat syarat-syaratnya "ISLAM" seseorang bisa di akui sah Islamnya apabila sudah ikrar membaca dua kalimah syahadah 

Ashadu an laa ilaaha illallah, wa asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah.

Ertinya:
Saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi nabi Muhammad saw utusan Allah.

Oleh kerana itu sebelum berdoa hendaklah membaca dua kalimah syahadah tersebut.dan untuk memulai segala sesuatu jangan lupa membaca.
Bismillahirrahmanirrahim.

ADAB BERDOA

Pada waktu mengemukakan permohonan atau doa kepada Tuhan. Hendaklah disertai dengan adab berdoa antara lain ialah.


  1. Membaca Shadat dan taubat dahulu
  2. Merendahkan diri, bertekun, penuh rasa cinta dan takut.
  3. Meneguhkan hati bahawa doanya pasti dikabulkan Allah.
  4. Bersungguh-sungguh, dan sedikit diulang tiga kali (doanya).
  5. Melemahkan suaranya.
  6. Menghadap ke kiblat, sambil mengangkat kedua tangan.
  7. Meneliti waktu malam ijabah, misalnya hari Arafah, bulan Ramadhan, dan hari Jumaat, atau sesudah shalat tengah malam.
  8. Pada waktu yang mulia, misalnya sedang perang. Pada waktu sembahyang yaitu antara azan dan iqamah, tengah berpuasa, ketika susah, kerana sakit atau dianiaya.
  9. Doa tidak di lakukan (bersahaja)
  10. Dimulai dan di akhiri dengan Alhamdulillah dan selawat.
Surah At-Tin rumi

Surah At-Tin

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan nama Allah yang pemurah lagi penyayang

1) wat-tin waz-zaytuuni
  Demi tin dan zaitun

2) Wa thuuri siiniina
  Dan gunung Tursina sina

3) wa haadzal-baladil amiin
  Dan negeri yang aman ini

4) laqad khalaqnal-insaana fii ahsani      taqwiim
Sesungguhnya kami (Allah) telah  menciptakan manusia dalam bentuk  yang sempurna

5) tsumma radadnaahu as fala  saafiliin
  Kemudian kami kembalikannya kepada bentuk yang paling rendah(tua)

6) llal-ladziina amanuu wa amilus-shalihaati falahum Arjun ghayru mam-nuun
  Melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang baik, maka bagi mereka ganjaran yang tidak putus-putus

7) famaa yukadzdzibuka ba'du biddiin
   Maka apakah yang dapat mendustakan engkau sesudah itu dengan (kedatangan hari) pembalasan

8) alaysal-laahu bi-ahkamil-haakimiin
Bukankah Tuhan itu paling bijaksana dari sekalian yang bijaksana.

Rabu, 11 Jun 2014

sayyidul Istighfar (penghulu istighfar ) RUMI

sayyidul Istighfar
(penghulu istighfar)

Ya Allah Engkaulah Tuhanku tiada
Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah
menciptakan aku dan aku adalah
hamba-Mu. Aku berada dalam janji
untuk mentaatimu sejauh kemampuanku.
Aku berlindung kepada-Mu daripada
keburukkan yang pernah ku lakukan.
Aku mengakui semua nikmat yang telah
Engkau berikan, dan aku mengakui
semua dosa yang pernah ku kerjakan.
Oleh itu, ampunilah semua dosaku
kerana tidak ada yang boleh
mengampuni dosa selain Engkau.


Posted via Blogaway

Doa menghilangkan marah

Allahummaghfirlie dzanbie wa adzhib ghaidha qalbie wa ajirnie minassyaithaan. Artinya: Ya Allah ampunilah dosaku dan hilangkanlah marah h...