Thursday, 28 March 2013

SURAH AZ-ZALZALAH, RUMI

SURAH AZ-ZALZALAH (KEGONCANGAN)BISMILLAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM

1) IDZAA ZULZILZTIL-ARDHU ZIL-ZAALAHAA

2) WA AKHRAJATIL-ARDHU ATS-QAALAHAA

3) WA QAALAL INSAANU MAA-LAHAA

4) YAWMA-IDZIN TUHADDITSU AKHBAARAHAA

5) BI ANNA RAABAKA AWHAA LAHAA

6) YAWMA-IDZIN YASHDURUN-NAASU ASYTAATAN
    LI YURAW A'MAALAHUM

7) FAMAN YA'MAL MITSQAALA DZARRATIN KHAYRAN YARAH

8) WAMAN YA'MAL MITSQAALA DZARRATIN SYARRAN YARAH

6 comments:

  1. I proud to be islamic

    ReplyDelete
  2. Tq .. I'm Christian but I try to learn bout Islam deep .. 1day I'll convert after I learn n clear fully understand Islam ..

    ReplyDelete