Sabtu, 7 Oktober 2017

Surah At-Tin rumi

Surah At-Tin

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan nama Allah yang pemurah lagi penyayang

1) wat-tin waz-zaytuuni
  Demi tin dan zaitun

2) Wa thuuri siiniina
  Dan gunung Tursina sina

3) wa haadzal-baladil amiin
  Dan negeri yang aman ini

4) laqad khalaqnal-insaana fii ahsani      taqwiim
Sesungguhnya kami (Allah) telah  menciptakan manusia dalam bentuk  yang sempurna

5) tsumma radadnaahu as fala  saafiliin
  Kemudian kami kembalikannya kepada bentuk yang paling rendah(tua)

6) llal-ladziina amanuu wa amilus-shalihaati falahum Arjun ghayru mam-nuun
  Melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang baik, maka bagi mereka ganjaran yang tidak putus-putus

7) famaa yukadzdzibuka ba'du biddiin
   Maka apakah yang dapat mendustakan engkau sesudah itu dengan (kedatangan hari) pembalasan

8) alaysal-laahu bi-ahkamil-haakimiin
Bukankah Tuhan itu paling bijaksana dari sekalian yang bijaksana.

1 ulasan:

Doa menghilangkan marah

Allahummaghfirlie dzanbie wa adzhib ghaidha qalbie wa ajirnie minassyaithaan. Artinya: Ya Allah ampunilah dosaku dan hilangkanlah marah h...