Khamis, 20 Februari 2014

HADIS NABI

1) Dari Abdullah bin Umar : Suatu hari Nabi saw
mendengar seorang lelaki memberi nasihat
kepada saudaranya tentang sifat malu, lalu
Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya
malu itu cabang dari iman.” (0049) HR. Ibnu
Majah 

2) Dari Umar bin Khathab r.a : Rasulullah saw
bersabda, “Tiap-tiap amal harus disertai dengan
niat. Balasan bagi setiap amal manusia ialah
pahala bagi apa yang diniatkannya. Maka
barangsiapa (niat) hijrahnya kerana Allah dan
Rasul-Nya, baginya pahala hijrah kerana Allah
dan Rasul-Nya.
Dan barangsiapa (niat) hijrahnya kerana dunia
yang hendak diperolehnya atau kerana
perempuan yang hendak dikahwininya, maka
(pahala) hijrahnya sesuai dengan niatnya, untuk
apa dia hijrah.” [0001] Hr. Bukhari 

3) Dari Anas bin Malik r.a : Rasulullah saw
bersabda, “Barangsiapa yang ingin diluaskan
rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka
hendaklah ia menyambung tali silaturrahim.” Hr
Abu Daud 

4) Dari Aisyah r.a, katanya : Rasulullah saw pernah
ditanya oleh orang, ‘Amal yang bagaimanakah
yang paling disukai Allah?’ Jawab Rasulullah saw,
“amal yang dikerjakan secara tetap walaupun
sedikit (berterusan).” Hr. Muslim 

5) “Apabila seseorang itu mendoakan untuk
saudaranya di kala tidak berhadapan dengannya,
maka berkatalah malaikat : kamu pun menerima
sebagaimana doamu itu.” (Hadith Riwayat Imam
Muslim) 

6) Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:
“Barangsiapa menyeru kepada hidayah (jalan
petunjuk dan kebaikan), maka ia akan
mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang
yang mengikuti (atau mengerjakan)nya tanpa
mengurangi
pahala mereka sedikitpun.
Dan barangsiapa menyeru kepada kesesatan,
maka ia mendapatkan dosa sebagaimana dosa
orang yang mengikuti (mengerjakannya) tanpa
mengurangi dosa mereka sedikitpun.”. (HR.
Muslim no. 6750). 

7) Rasulullah bersabda:“Bertakwalah kepada Allah
di mana engkau berada, tindaklanjutilah
kesalahan dengan kebaikan, nescaya kebaikan
tersebut menghapus kesalahan tersebut, dan
bergaulah dengan manusia lain dengan akhlak
yang baik.” (HR. Hakim dan At-Tirmidzi). 

8) Rasulullah bersabda: ''Sesiapa yg menempuh
satu jalan kerana mencari ilmu, Allah akan
memudahkan baginya jalan ke syurga.''
(HR Muslim 

9) Ya Allah,aku berlindung kepadaMu dari
kefakiran,kekurangan dan kehinaan, dari
mendzalimi dan didzalimi orang lain (HR Abu
Daud) 

10) Rasulullah SAW bersabda,
“Di muka bumi ini, tidak ada seorang muslim
pun yang memanjatkan doa kepada Allah
melainkan Allah pasti akan memberi hal yang
dipintanya atau Allah akan memalingkannya dari
keburukan yang senilai dengan isi doanya,
sepanjang dia tidak memohon doa yang
mengandung dosa atau pemutusan hubungan
kekerabatan.” (H.r. Tirmidzi dan Ahmad; dinilai
sebagai hadis hasan-sahih oleh Al-Albani) 

11) Abu Yahya Shuhaib bin Sinan r.a. berkata,
bahawa Rasulullah saw bersabda: “Sungguh
menakjubkan sikap seorang mukmin itu, segala
keadaan dianggapnya baik dan hal ini tidak akan
terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Apabila
mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka
itu lebih baik baginya, dan apabila ditimpa
penderitaan, dia bersabar, maka itu lebih baik
baginya.”(H.R.Muslim). 

12) Abu Hurairah r.a. berkata, bahawa Rasulullah
bersabda, “Barang siapa yang dikehendaki Allah
menjadi orang yang baik maka dia akan diberi-
Nya cubaan.” (H.R.Bukhari). 

13) Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw
bersabda, “Barangsiapa menyeru ke jalan
petunjuk (kebaikan), maka baginya pahala
seperti pahala orang-orang yang mengikutinya,
yang tidak terkurangi sedikitpun dari pahala-
pahala amal mereka sama sekali. Barangsiapa
menyeru kepada jalan yang menyesatkan, maka
baginya dosa semisal (sama) dosa orang-orang
yang mengikutinya, yang tidak terkurangi
sedikitpun dari dosa-dosa mereka sama
sekali.” (0172) Hr. Ibnu Majah 

14) Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw
bersabda, “Apa yang aku perintahkan kepadamu,
maka kerjakanlah dan apa yang aku larang
bagimu, maka tinggalkanlah." (0001)
Sahih Ibnu Majah 

15) Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:
”Arak ialah setiap yang merosakkan akal
fikiran.”
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim) 

16) Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw
bersabda, “Talqinlah (bimbinglah) orang yang
sedang sakaratul maut antara kalian dengan
kalimat laa ‘illaha illallah’ (Tiada tuhan selain
Allah).” [1193] Sahih Ibnu Majah 

17) Dari ‘Aisyah r.a, katanya : Ketika akhir surah Al-
Baqarah diturunkan, Nabi saw membacakannya
kepada kepada orang banyak di masjid,
kemudian beliau mengharamkan perdagangan
khamar (arak atau minuman yang
memabukkan). [1026] (Hr. al-Bukhari) 

18) Rasulullah s.a.w. dalam hadis daripada Ukbah
bin Amir menyebut bahawa Nabi s.a.w.
bersabda: “Maka jangan sekali-kali seorang lelaki
bersendirian dengan seorang perempuan yang
bukan mahramnya kerana yang ketiga ialah
syaitan.” (Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi) 

19) Dari Tsabit bin Dhahhak r.a : Nabi saw
bersabda, “Siapa yang bersumpah menurut cara
suatu agama selain Islam, baik sumpahnya itu
dusta atau sengaja, maka orang itu akan
mengalami sumpahnya sendiri. Siapa yang
bunuh diri dengan suatu cara, Allah akan
menyiksanya di neraka jahanam dengan cara itu
pula.” [0088] HR. Muslim 

20) Rasulullah SAW bersabda : "Ya Allah ! Aku
berlindung kepada-Mu dari adzab kubur, adzab
neraka, fitnah hidup, fitnah mati, dan dari
fitnah Dajjal". (HR. Bukhari) 

21) ''Barangsiapa membiasakan diri untuk
beristighfar, Allah akan memberikan jalan
keluar baginya dari setiap kesulitan.” (HR.
Abu Daud) 

22) Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud:
“Perumpamaan orang yang bersedekah
kemudian dia mengambil kembali sedekahnya,
seperti anjing yang memuntahkan sesuatu
kemudian ia menjilat muntahnya untuk
memakannya kembali.” (Riwayat Muslim) 

23) Rasulullah SAW telah bersabda : Jika anak Adam
meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari
tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang
bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa
kepadanya.” (HR Muslim) 

24) “Barangsiapa yang membaca Surah Al Kahfi
pada hari Jumaat, dia akan disinari cahaya di
antara dua Jumaat.” (HR An Nasa’i dan Baihaqi) 


Posted via Blogaway

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Doa menghilangkan marah

Allahummaghfirlie dzanbie wa adzhib ghaidha qalbie wa ajirnie minassyaithaan. Artinya: Ya Allah ampunilah dosaku dan hilangkanlah marah h...