Jumaat, 4 April 2014

BACAAN SEBELUM TEMUDUGA

BACA SURAH AL-FATIHAH

"Bismillahir rahmanir rahim"

Alhamdulillahi rabbil alamin,
Arrahmaanirrahiim Maaliki yaumiddiin,
Iyyaka nabudu waiyyaaka nastaiin,
Ihdinashirratal mustaqim,
shiratalladzina an’amta alaihim
ghairil maghduubi alaihim
waladhaalin,

Terjemahan Bacaan Surah Al Fatihah

"Dengan menyebut nama Allah
Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang".
"Segala puji bagi Allah, Tuhan
semesta alam".
"Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang".
"Yang menguasai di Hari
Pembalasan".
"Hanya Engkaulah yang kami
sembah, dan hanya kepada
Engkaulah kami meminta
pertolongan".
"Tunjukilah kami jalan yang lurus",
"(yaitu) Jalan orang-orang yang
telah Engkau beri nikmat kepada
mereka; bukan (jalan) mereka yang
dimurkai dan bukan (pula jalan)
mereka yang sesat".

BACA SURAH AYATUL KURSI

Bismillahir-Rahmanir-rahim

Allahu la ilaha illa Huwa, Al-Haiyul-Qaiyum
La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm,
lahu ma fis-samawati wa ma fil-'ard
Man dhal-ladhi yashfa'u 'indahu illa bi-idhnihi
Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum,
wa la yuhituna bi shai'im-min 'ilmihi illa bima
sha'a
Wasi'a kursiyuhus-samawati wal ard,
wa la ya'uduhu hifdhuhuma Wa Huwal 'Aliyul-
Adheem


TERJEMAHAN BACAAN SURAH AYATUL KURSI

allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus
menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya
apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang
dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa
izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di
hadapan mereka dan di belakang mereka, dan
mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu
Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.
Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak
merasa berat memelihara keduanya, dan Allah
Maha Tinggi lagi Maha Besar.

BACA AYAT 1000 DINAR

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

WAMAN YATTA QILLAHA YAJ'AL LAHU
MAKHROJA WA YARZUQUHU MIN HAITHU LA
YAHTASIBU WA MAN YATAWAKAL 'ALALLAHI
FAHUWA HASBUHU INNALLAHA BAALIGHU AMRIHI
QAD JA'ALALLAHU LIKULLI SYAI IN QADRAN.

TERJEMAHAN BACAAN AYAT 1000 DINAR

Barang siapa yang bertaqwa kepada ALLAH s.w.t
nescaya DIA akan mengadakan baginya jalan
keluar.Dan memberikannya rezeki dari arah yang
tidak disangka-sangka.Dan barang siapa yang
bertawakal kepada ALLAH s.w.t nescaya ALLAH
s.w.t akan mencukupkan (keperluan)
nya.Sesungguhnya ALLAH s.w.t melaksanakan
urusan (yang dikehendakin) nya.Sesungguhnya
ALLAH s.w.t telah mengadakan ketentuan bagi
tiap-tiap sesuatu.
(Surah AT-TALAQ : Ayat 2-3)

BACA ZIKIR

Ya Aziz,
Ya Jabbar,
Ya Mutakabbir’


Posted via Blogaway

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Doa menghilangkan marah

Allahummaghfirlie dzanbie wa adzhib ghaidha qalbie wa ajirnie minassyaithaan. Artinya: Ya Allah ampunilah dosaku dan hilangkanlah marah h...