Friday, 15 March 2013

SURAH AL-MA'UN RUMI

SURAH AL-MA'UN (PERKAKAS)BISMILLAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM

1) ARA-AYTAL-LADZII YUKADZ-DZIBU BIDDIIN

2) FADZAALIKAL-LADZII YADU'UL-YATIM

3) WA LAA YAHUDHDHU ALAA THA'AAMIL MISKIIN

4) FAWAYLUN LIL-MUSHALLIIN

5) ALLADZIINAHUN AN SHA-LAATIHIM SAAHUUN

6) ALLADZIINAHUM YURAAUUN

7) WA YAMNA UUNAL-MAA'UN.

No comments:

Post a Comment